Ротаракт в извънредно положение (Covid-19)


Здравейте, приятели!

В качеството си на Дистриктен Представител за Ротаракт, получих немалко запитвания относно така създалата се ситуация в държавата - обявеното извънредно положение, мерките за предотвратяване разпространението на вируса COVID-19 и отношението на организацията ни към всичко случващо се.

Относно въпросите: “Трябва ли да предприемем някакви конкретни действия, в качеството си на хуманитарна организация?” и “Има ли или изработва ли се план, по който Ротари/Ротаракт организирано да действат по време на извънредното положение?”, отговарям по следният начин:

1. По време на епидемия (пандемия) или форсмажорни обстоятелства, се действа спокойно и по протокол (алгоритъм за действие). В конкретната ситуация, указания се спускат от Световната Здравна Организация и Националния кризисен щаб. В Ротари винаги сме се определяли като лидери и хора на действието, сега е моментът да го демонстрираме, като бъдем добрия пример за нашите общности и насърчаваме спазването на правилата в обявеното извънредно положение!

2. В продължение на гореизложеното, ще отговоря и на втория въпрос. Не трябва да си позволяваме организирането на самоинициативни кампании, различаващи се от препоръките на Националния кризисен щаб и Заповедта на Министъра на здравеопазването! Това обаче не означава, че не можем да бъдем полезни на обществото, на което служим, като всеки от нас на своя воля може да вземе участие в подпомагането на оперативните щабове по места като доброволец. Нека проявим отговорност не защото сме Ротари, а защото на първо място сме хора и нека се възползваме от ресурсите и възможностите, които ни дава Ротари, за да сме максимално ефективни, но сега не е момента за трупане на положителен публичен имидж за организацията ни!

Горните редове са изтълкувани от официалното становище на Президента на Ротари Интернешънъл Марк Малоуни и Дистрикт Гуверньора на Ротари Д2482 България - Митко Минев.

Вярвам, че всеки от нас има самосъзнанието да бъде отговорен, да пази себе си и околните, да бъде дисциплиниран и служещ за пример!

Бъдете здрави!

Влез си в профила | Регистрация