Контакти

Дистрикт Гуверньор - mihailovsky@rotarysofia.org

Дистриктен Ротаракт Представител - drr@rotaract-bg.org

Паст-Дистриктен Ротаракт Представител - pastdrr@rotaract-bg.org

Дистриктен Ротаракт Представител-Елект - electdrr@rotaract-bg.org

Секретар - secretary@rotaract-bg.org

Ковчежник - treasurer@rotaract-bg.org

Церемониалмайстор - sergeantatarms@rotaract-bg.org

Асистент - assist.drr@rotaract-bg.org

Комитет за Публичен имидж (PR) - pr@rotaract-bg.org

Комитет за Информационни технологии (IT) - admin@rotaract-bg.org

Комитет за Професионално развитие - professional.development@rotaract-bg.org

Комитет за Развитие на членството - club.development@rotaract-bg.org

Комитет за Служба на общността - service.projects@rotaract-bg.org

Комитет за Международна служба - international@rotaract-bg.org

Влез си в профила | Регистрация