Контакти

Дистрикт Гуверньор Борислав Къдреков - bkadrekov@gmail.com

Председател на Подкомитета за Ротаракт Вахан Бохосян - vahan.bohosyan@gmail.com

Дистриктен Ротаракт Представител Борислава Динева - drr@rotaract-bg.org

Паст-Дистриктен Ротаракт Представител Теодора Вълканска - pastdrr@rotaract-bg.org

Дистриктен Ротаракт Представител-Елект Станислава Пенчева - electdrr@rotaract-bg.org

Секретар Ралица Дженкова - secretary@rotaract-bg.org

Ковчежник Йоан Бойчев - treasurer@rotaract-bg.org

Церемониалмайстор Ивайло Добрев - sergeantatarms@rotaract-bg.org

Комитет за Публичен имидж (PR) - pr@rotaract-bg.org

Комитет за Информационни технологии (IT) Васил Егов - admin@rotaract-bg.org

Комитет за Професионално развитие - professional.development@rotaract-bg.org

Комитет за Развитие на членството - club.development@rotaract-bg.org

Комитет за Служба на общността - service.projects@rotaract-bg.org

Комитет за Международна служба - international@rotaract-bg.org

Влез си в профила | Регистрация