Контакти

Дистрикт Гуверньор Митко Минев - rotaryminev@abv.bg

Председател на Комитета за Младите поколения Бояна Банкова - boiana.bankova@gmail.com

Председател на Подкомитета за Ротаракт Даниел Маринов - daniel.m.marinov@gmail.com

Дистриктен Ротаракт Представител Васил Демирев - drr@rotaract-bg.org

Паст-Дистриктен Ротаракт Представител Маргарит Делчев - pastdrr@rotaract-bg.org

Дистриктен Ротаракт Представител-Елект Теодора Вълканска - electdrr@rotaract-bg.org

Дистриктен Ротаракт Представител-Номини - Няма избран

Ротаракт Секретар Ива Добрева - secretary@rotaract-bg.org

Ротаракт Ковчежник Стоян Михалев - treasurer@rotaract-bg.org

Ротаракт Церемониалмайстор Даниела Николова - sergeantatarms@rotaract-bg.org

Ротаракт PR Николета Митева - pr@rotaract-bg.org

Ротаракт IT Стефан Николов - admin@rotaract-bg.org

Ротаракт Комитет за Професионално развитие Ивайло Добрев - professional.development@rotaract-bg.org

Ротаракт Комитет за Развитие на членството Александра Димова - club.development@rotaract-bg.org

Ротаракт Комитет за Служба на общността Марина Желева - service.projects@rotaract-bg.org

Ротаракт Комитет за Международна служба Радостина Кушева - international@rotaract-bg.org

Влез си в профила | Регистрация