Първият виртуален пре-ПЕТС


На 5ти и на 12ти юни се проведе първия виртуален пре-ПЕТС на Ротаракт в Д2482! Дистриктната Ротаракт комисия - елект организира три виртуални панела: за президенти- и вицепрезиденти- , за секретари- и за ковчежници-елект. Панелите се проведоха в рамките на 60 минути, като целта им бе да започне подготовката на клубните офицери по-рано и да продължи на предстоящата присъствена Годишна конференция с панели за елект-бордове. Панелите бяха ръководени от членовете на дистриктния елект-борд, като присъстваха гост-лектори от настоящата Ротаракт комисия и от ротарианската комисия-елект. 


Панел “Президенти и вицепрезиденти” бе ръководен от Борислава Динева, ДРП-елект, и Станислава Пенчева - Асистент ДРП-елект. Гост-лектори бяха: 


- Вахан Бохосян, ПДРП, който представи темата за новостите в Ротаракт;

- Мария Белински-Илиева, президент на Ротари Клуб Бургас-Пиргос и председател-елект на комитета за RYLA и младежкия обмен в Ротари;

- Стефан Николов, член на комитета за ИТ за настоящата и за следващата ротарианска година;

- Васил Демирев, ПДРП, който сподели на бъдещите клубни лидери за отговорностите им пред Ротари Интернешънъл.

Станислава Пенчева запозна присъстващите с наградите, които клубовете им могат да спечелят. 


Панелът “Секретари” бе воден от Ралица Дженкова, дистриктен секретар-елект, Цвета Григорова, дистриктен секретар, и Борислава Динева. Присъстващите ротарактори придобиха знания за основните задължения на клубния секретар. 


Панелът “Ковчежници” бе ръководен от Йоан Бойчев, дистриктен ковчежник-елект. В началото на срещата се включи Теодора Вълканска, Дистриктен Ротаракт Представител, която поздрави присъстващите и пожела ползотворна работа през идната ротарианска година. Гост-лектори на панела бяха Калоян Иванов, дистриктен ковчежник, и Недялка Росенова, председател-елект на комитета за Фондация Ротари в дистриктната Ротарианска комисия 2021-2022. Темите, които бяха включени, са относно ролята на клубния ковчежник при плащане на дистриктен членски внос, клубен членски внос и кандидатстване за национален и глобален грант. 


Всички панели бяха водени според установените традиции на Ротари от дистриктния церемониалмайстор-елект Ивайло Добрев. 


Цялата Ротаракт Дистриктна комисия за 2021-2022 поздравява всички новоизбрани клубни офицери и ги чака с нетърпение на предстоящите присъствени панели, част от Годишната конференция!

Влез си в профила | Регистрация