Oнлайн среща на тема "Развитие на членството в Ротари"


На 09.09.2021 г. се проведе международна онлайн среща на тема "Развитие на членството в Ротари". В срещата участваха ПДГ Нина Митева, ПДГ Валентин Стоянов, ДГЕ Виолина Костова, ДРП Борислава Динева, както и още 30 представители на различни дистрикти в зона 21В и 21А в Ротари Интернешънъл.

Целта на организаторите бе да информира участниците за състоянието на зоните, да дадат идеи за ефективни стратегии за привличане на нови членове и ангажиране на вече приетите. Бе дадено внимание на жените в Ротари, работата с Интеракт и младите професионалисти в Ротаракт. 

ПДГ Нина Митева бе една от говорителите в програмата и отправи своето послание по отношение на 33-годишнината от приемането на жени в Ротари: "Това е само началото, а не краят...". Понастоящем 28,34% от членовете в Ротари и 46% от членовете в Ротаракт в зона 21В са жени.

В Ротари Интернешънъл членуват 1,4 милиона ротарианци и ротарактори, според които двете основни причини да са част от глобалната организация са приятелството между членовете и службата в полза на обществото.


Влез си в профила | Регистрация