МЕСЕЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИСТРИКТНИЯ РОТАРАКТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НОЕМВРИ 2022 г.


Скъпи приятели ротарианци, ротарактори, интерактори,

Началото на месец ноември е символ на промяната - дърветата губят своите листа, навън става по-студено и сякаш всички ние, пленени от промените, се замисляме и за нашата собствена промяна.

Месец Ноември е символ в Ротарианския календар и като месецът на Фондация Ротари. Това несъмнено е най-силният инструмент за осъществяване на нашите мечти и представи за един по-красив и различен свят. Фондация Ротари е и нещото, което ни прави неповторими и единствени.

Щастлива съм, че все повече Ротаракт клубове се обръщат към мен с интерес към Дистриктните и глобални грандове. Това несъмнено показва, че отново са подновени дискусиите по актуални теми и ентусиазмът за служба към общността ни.

Освен да се възползваме от възможностите, които Фондация Ротари ни предоставя е необходимо да бъдем и отговорни към нея, за да може тя да продължава да подкрепя нашите идеи. Призовавам всички клубове тази година да дарят поне малка сума към Фондация Ротари. Колкото повече даряваме, толкова повече подкрепа получаваме нашите проекти да се реализират из целия свят.

Преди две седмици се проведе и едно от най-вълнуващите събития за нас, а именно нашата Годишна Асамблея в гр. Банско. Благодаря на всички участници за смислените дискусии, идеи и планове, които изградихме заедно! На Асамблеята имаше представители на 19 клуба от общо 26 в страната, а участници бяха пропътували повече от 400 км., за да бъдат със своите приятели!

Сигурна съм, че месец ноември ще бъде изпълнен с неповторими проекти, нови идеи, мечти и надежди!

Ваша в Ротаракт,

Стаси

Влез си в профила | Регистрация