Литературен конкурс "Пурпурно перо"


Приятелите от Ротаракт клуб София-Витоша заедно с Ротари клуб София-Витоша за девета поредна година ще проведат ежегодния литературен конкурс -  “Пурпурно перо” 2021. В това издание отново ще има две възрастови групи - от 14 до 17 години и от 18 до 30 години. Всяка от групите ще се състезава в две категории – проза и поезия. Участниците имат право на избор на една от трите теми, посочени от организаторите: 

  1. Приятелството гради възможности;
  2. Назови ме с твоето име;
  3. Снощи  надникнах в душата си.

Двете възрастови групи трябва да изпратят своите произведения до 15-ти март 2021 г. Изпратеното произведение трябва да отговаря на следните изисквания:

  • до 3 страници;
  • формат word;
  • шрифт Times New Roman; 
  • големина на буквите 12; 
  • номериране на страниците;
  • задължително във файла трябва да фигурират имената на участника, годините и темата, която е избрал.

За повече подробности, как и къде да изпратите своите произведения посетете фейсбук страницата на ежегодния литературен конкурс -  “Пурпурно перо”:

Пурпурно перо | Facebook

Влез си в профила | Регистрация