Асамблея на Ротаракт България в Д2482 за 2021-2022


На 06.11.2021 г. се проведе Асамблеята на Ротаракт България в Д2482 за 2021-2022 ротарианска година. Асамблеята се проведе във виртуален формат в платформата ZOOM, благодарение на партньорството на Ротари България.

Дистриктната Ротаракт комисия за 2021-2022 използва виртуалния формат на събитието като предимство да отвори възможност за участие на всеки, който желае. Асамблеята бе с висока посещаемост от ротарактори, ротарианци и интерактори. В програмата на събитието се включиха над 85 приятели от цялото ротарианско семейство.

Асамблеята започна с традиционната церемония по откриване, с приветствие от ДГ Борислав Къдреков, ДРПЕ Станислава Пенчева и ДИП Мария Попова. ДРП Борислава Динева разказа за състоянието на Ротаракт клубовете в Дистрикт 2482. След това програмата на Асамблеята бе разделена в два основни панела: Панел 1 „Комитети“ и Панел 2 „Бира за смет“. 

Панел 1 „Комитети“ бе интензивен и динамичен. Всички членове на настоящата комисия представиха плановете си и отправиха своите послания към присъстващите. В програмата бе отделено време за споделяне на добри практики, като Ротаракт клуб Велико Търново, Ротаракт клуб София-Сердика, Ротаракт клуб Пловдив-Пълдин и Ротаракт клуб София разказаха за свои реализирани проекти. ПДРП Теодора Денева осведоми присъстващите за резултатите от миналогодишната национална инициатива на Ротаракт клубовете в България „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“. Част от споделеното време бе дадено и на Фондация Ротари, като ротарианеца Константин Стоянов, асистент зонален координатор Фондация Ротари, разказа за възможностите на фондацията и за мястото на Ротаракт в нея. Той отправи покана към всички присъстващи за предстоящото международно виртуално обучение за кандидатстване и опериране с грант. Йоан Бойчев представи финалния проектобюджет за годината и акцентира върху важните планирани събития. Програмата на този панел завърши с междуклубна игра на асоциации, която бе вдъхновена от ДРПЕ Станислава Пенчева, Ралица Дженкова – дистриктен секретар, Десислава Иванова и Ажда Рамаданова – членове на комитета за публичен имидж.

В Панел 2 „Бира за смет“ програмата бе работна и насочена към поставянето рамка за изпълнение на националната инициатива на Ротаракт клубовете в България за 2021-2022 година – „Бира за смет“. Този проект спечели миналогодишния конкурс чрез съвместното предложение на Ротаракт клуб Варна, Ротаракт клуб Бургас-Пиргос и Ротаракт клуб София-Сити. В този панел основната група участници бяха клубните президенти. Членовете на комитета за служба на общността представиха презентация, с която фокусираха вниманието на слушателите към важността да пазим околната среда чиста; споделиха идеи за редукция на генерирания отпадък и разказаха за смисъла от рециклиране. След тази презентация бе отворена свободна дискусия, чрез която се построи черова на плана за действие на всеки клуб. Дискусията между президентите по темата ще продължи.

Асамбелята приклчи с обобщение на проекта „Бира за смет“ и покана за следващото дистриктно събитие – семинар по професионално развитие и публичен имидж на 4 декември в гр. София.


Влез си в профила | Регистрация