Благотворителна КУИЗ вечер за Ротари и приятели 03.04.2019г

Благотворителна КУИЗ вечер за Ротари и приятели 03.04.2019г

Благотворителна КУИЗ вечер за Ротари и приятели 03.04.2019г

Целта на вечерта е да разширим знанията и кръгозора си, да стоплим приятелските отношения помежду ни, да се забавляваме и не на последно място - да съберем средства за Дневния център за деца с увреждания в Димитровград.


Помогнахме изключително много на децата от Дневния център като съберем средства за закупуването на иновативна подпомагаща технология – система за вербализирането на желанията, нуждите и емоциите на деца с Церебрална Парализа, деца от аутистичен спектър, деца с комплексни нужди от подкрепа или с други състояния.


Влез си в профила | Регистрация