Посещение на ДРП Борислава Динева в Ротаракт клуб Кърджали


На 04.02.2022 г. се проведе официалното посещение на Дистриктния Ротаракт Представител Борислава Динева в Ротаракт клуб Кърджали. Срещата премина в присъствието на Йоан Бойчев - дистриктен ковчежник и Жан Ильов - член на комитета за професионално развитие.

Президентът Ангел Тенев сподели за настоящи и бъдещи клубни проекти. Настоящата активна инициатива на клуба е “Around the World with Rotaract”, която има за цел да събере вкусни кулинарни рецепти от целия свят в една книга. Книгата ще бъде разпространена виртуално сред всички участници в проекта, а също може да бъде използвана и за набиране на средства за следваща клубна кауза. В проекта към момента има участници от стотици клубове и страни. Ротаракт клуб Кърждали все още приема рецепти и от българските клубове. При желание за участие следва клубният президент да се свърже с Аркан Аптурахман, който е отговорник за този проект.

Ротаракт клуб Кърджали има изключителен принос за международното развитие на Дистрикт 2482 България. Клубът е побратимен с десетки клубове от различни дистрикти.

Ротаракт клуб Кърджали е още инициатор на “Клубни Цели 2021-2022”, които бяха възприети и адаптирани от Дистриктната Ротаракт Комисия за 2021-2022 година. Клубът бе домакин на Семинара за развитие на членство и за международна служба “Ротарактология: наука за приятелството”.

На срещата ДРП Борислава Динева запозна присъстващите със структурата, дейността и плановете на Дистриктната Ротаракт комисия за 2021-2022 година. Тя покани членовете на предстоящите дистриктни събития. Най-скорошното събитие е Тренировъчният семинар за елект-бордове, който ще се проведе на 26 март 2022 година в град Банско.

Срещата приключи с традицията за размяна на флагчета, пожелания, усмивки и обща снимка за спомен.Влез си в профила | Регистрация