На 14 декември 2019г. в гр.София се проведе Семинар - Кръгла маса


На 14 декември 2019г. в София се проведе Семинар - Кръгла маса, за избраната за 2019-2020 обща инициатива „Посади дърво – дари живот“.

Заедно направихме обзор на случилото се по проекта до сега, обсъдихме добри практики за инициативата и как може да сме си полезни, както и по какъв начин може да засилим идеята на каузата, имайки възможността да обединим усилията на всички ротарактори за да има по-добър резултат.
Очаквайте новини по реализирането на проекта!

Влез си в профила | Регистрация