Месечно обръщение на Дистриктния Ротаракт Представител - Август 2020 г.


Скъпи приятели, ротарактори, интерактори, ротарианци!

Измина месец от настъпването на новата ротарианска година, на прага на месец август сме в неговия първи ден. Какво научихме през изминалите 31 дни, с какви мисли навлизаме в месеца на сбогуване с лятото?!

COVID-19 стана неизменна част от нашия живот, всяко наше събиране с приятели, семейно или бизнес такова е свързано с мерки. Именно в това време най-сетне оценихме и оценяваме личния контакт, общуването без преграда, свалената маска, всичко което ни носи нашата организация - комуникация с една идеална цел.

Както и нашият Дистрикт Гуверньор, Илиян Николов отбеляза в своето месечно послание, наш приоритет е Членството. Разказвайте за Ротаракт, за всяка усмивка, която е заблестяла благодарение на нас. За всяко “Благодаря”! Тази дума е една от магическите думи, които все по-рядко използваме.

Членството е нашата сила, нашият начин да просъществуваме вече над 50 години и 25 години в България. Споделяйки на своите близки, а те на свои приятели, ние ставаме по-разпознаваеми, все повече хора виждат в нашата организация дейности, които припознават и които ще допринесат за по-светли и смислени дни на обществото ни.

Приятели, нека всеки августовски ден донесе на вас и близките ви здраве, късмет и благоденствие!

Ваша в Ротаракт,

Теодора Вълканска
Дистриктен Ротаракт Представител 2020/2021
Ротари Дистрикт 2482 - България
Влез си в профила | Регистрация