Честита Световна седмица на Интеракт!


Мили интерактори,

Продължавайте да се свързвате с младите хора по целия свят и да споделяте с тях положителните ефекти, които имате върху общество ни.
Проектите за служене играят важна роля за успеха на всеки Интеракт клуб. Докато вашия клуб е свободен да определя сам идеите за проекти, вие също така може да приемете идеи, които са се оказали успешни за други клубове и така да обменяте добри практики.
Смело развивайте вашите лидерски способности и инициатива, докато създавате нови приятели.

Не спирайте да опознавате значимостта на:

Развитието на лидерски способности и лична почтеност.

Желанието за помощ и уважение към другите.

Осъзнаването на стойността на личната отговорност и тежката работа.

Развитието на международното разбирателство и добрата воля.


Докажете, че заедно можем да отворим безброй врати на възможности!


Влез си в профила | Регистрация