Кампания по кръводаряване

Sat, Feb 20, 2016 1:33 PM

Ротаракт клуб Пазарджик Бесапара

БЧК и Ротаракт клуб Пазарджик-Бесапара организират кампания за доброволно кръводаряване.