Глобален Ротаракт модел обединени нации

Mon, Dec 4, 2017 10:48 PM

Световният Ротаракт модел обединени нации е един от най-значимите младежки форуми организирани за млади лидери. Домакин през 2016-та година бяха Ротаракт клуб София-Сердика и Фондация “Софимун“ в партньорство с Дипломатическия институт.

Модел Обединени нации (МОН) е най-разпространената академична международна проява в света за млади лидери, която се радва на широка обществена и международна подкрепа под егидата на ООН, ЕС и други международни организации.
Нейната същина е симулация на работата на органите на ООН, ЕС и други международни организации в реална среда и максимално близо до истинската им работа. Конференциите „Модел ООН” по целия свят традиционно са и срещи на млади дипломати, които се обучават и подготвят за бъдещата си роля в световните международни отношения.

Участие в подобен род конференции взимат най-перспективните и активни млади специалисти, подбрани чрез специална селекция на регионално и международно ниво. Всеки един от участниците в конференцията, избира и взима участие в предварително определен орган на ООН, ЕС и/или друга международна организация и представлява предварително определена държава (по правило - никога своята родна) на предварително зададени теми. Целта е всеки участник да се запознае с работата на органите на ООН, ЕС и/или на други международни организации, в които участва, да проучи подробно държавата, която представлява (външна и вътрешна политика, икономически, социални и политически параметри) и да влезе в ролята на реален дипломат. Подготовката, която осъществява всеки един бъдещ делегат е минимум два месеца, в които той се подготвя както индивидуално, така и чрез консултации от страна на университетски центрове, дипломатически мисии и други организации, които имат пряка връзка по темите, които ще бъдат разисквани по време на конференцията.
Целта на подобен род конференции е участниците в нея да се запознаят в реални условия с дейността на ООН, ЕС и други международни организации; да изпълняват ролята на делегати, председателстващи и наблюдатели по време на сесиите; да взимат решения и представят резолюции. Подобна проява по най-добрия и точен възможен начин ангажира вниманието към работата на световни и регионални организации; стимулира допълнителни знания в сферата на международните отношения и дипломацията; дава възможност за развитие в областта на международните отношения.
В симулации на ООН, ЕС и други международни организации взимат участие специално селектирани отлични студенти и млади професионалисти, университетски центрове, обществени институции от цял свят. Обикновено симулацията се провежда в рамките на една седмица и носи името на града-домакин като по този начин се обвързва събитието с града и за времето на цялото му провеждане насочва вниманието на почти целия свят към мястото на симулацията - в образователно, туристическо и търговско отношение.
В момента в цял свят ежегодно се организират повече от 150 модели ООН в почти всички столици и по-големи градове на Европа, Азия, Южна и Северна Америка