Кръгла маса за Дистриктна инициатива „Рециклирай с Ротаракт”

Thu, Dec 7, 2017 9:59 PM

На 02.12.2017 г. се проведе Кръгла маса за Дистриктната инициатива „Рециклирай с Ротаракт”. Мястото на срещата бе град Пловдив, а на нея присъстваха представители на клубовете: РАК Пловдив – Филипопол, РАК Пловдив-Пълдин, РАК Пловдив, РАК София – Център, РАК София – Сердика и РАК Велико Търново.

Кръглата маса откри с приветствени думи Петя Бонева – президент на РАК Пловдив – Филипопол. Срещата продължи с презентация на Катерина Халкалиева, която сподели интересна информация, свързана с рециклирането и защо е полезно да го правим. А фактите говорят сами за себе си - 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета, 4100 kW енергия и 2.5 барела петрол.

РАК Пловдив – Филипопол като ветерани в организирането на проекта, споделиха своя опит и най-важните етапи за осъществяването му, което постави основи за обсъждане, надграждане и взимане на решения за успешното реализиране на проекта.

В резултат на Кръглата маса, Дистриктната инициатива „Рециклирай с Ротаракт” ще се проведе сред учениците през месеците април и май 2018 г. През този период ще се осъществи събирането на хартия, извозването и предаването й.

Пожелаваме си успех и отчитане на високи резултати в края на проекта.