ДРП Вахан Бохосян при Ротаракт клуб София-Балкан

Mon, Dec 11, 2017 9:59 PM

На 14 ноември посетихме приятелите от Rotaract club Sofia-Balkan. Един от клубовете с безпрецедентна приемственост и принос към своя Ротари спонсор клуб. Над 2/3 от настоящите Ротарианци са бивши членове на ротаракт клуба. Непрестанна и гладка комуникация между Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете в семейството на Балкан, в резултат на която успешно се реализират редица устойчиви общи проекти.

Благодаря ви за приятната среща и дружеското отношение!