ДРП Вахан Бохосян при Ротаракт клуб Пловдив - Филипопол

Mon, Dec 11, 2017 9:26 PM

На 30 октомври 2017 г. започнахме посещенията на Дистриктната Ротаракт Комисия по клубовете в страната. Наши първи домакини бяха приятелите от Rotaract Plovdiv Philippopol. Един от 9-те клуба в Дистрикта заслужили Президентската грамота на РИ и заредени с нови идеи за още по-мащабни проекти.

Благодарим Ви за посрещането и до нови срещи!