ДРП Вахан Бохосян при Ротаракт клуб Пазарджик-Бесапара

Mon, Dec 11, 2017 9:44 PM

През първата седмица на ноември месец успяхме да посетим и Rotaract Club Pazardzhik - Besapara. Безспорно един от опитните и активни клубове, винаги готови за нови предизикателства.

Благодарим ви за посрещането и до нови срещи!