Библеотека


През Ротарианската 2011/2012 г.  една от задачите на Ротаракт Дистриктната Комисия е да събере и категоризира информацията в дистрикта в електронна форма. По тази причина библиотеката съдържа Архив, чиято цел е да съхрани всички документи (от клубно, национално и международно ниво), достъпни до ротаракторите в Дистрикт 2482.

Със създаването на този архив ние целим да създадем една национална база данни, от която всеки ротарактор да може да черпи полезна информация, която да прилага.

Призоваваме всеки ротарактор и клуб да изпрати в електронен вариант важни за клуба документи като грамоти, сертификати за побравимяване, снимки на флагчета, снимки на награди и т.н. с кратко описание към всеки от тях до администраторите на сайта, за да може те да бъдат предоставени на всички клубове за общо ползване. Смятаме, че по този начин освен съхраняването на важна информация ще подпомогнем взаимоопознаването на клубове, които се намират на големи разстояния едни от други.

В частта за помощни документи избрахме да поместим основна информация, нужна на всеки един Ротаракт клуб, за да съществува и просперира.Към тези документи непрекъснато ще бъдат добавяни и нови, тъй като Ротаракт Дистриктната Комисия е все още в процес на превеждане на всички материали от разнични езици.Ако Ви е необходим даден документ, можете да се свържете с Дистриктния Ротаракт Обучител.

Библеотека странично меню